Link Search Menu Expand Document

I fokus: 2021 Nacka, Hästhagens förskola

Läs mer Liknande fall

Det slutgiltiga beslutet togs 2021-02-22, Kommunstyrelsens sammanträde

Tyvärr så förlorade vi som kämpade emot en nedläggning med röstsiffrorna 7 för -6 emot. Vi försökte i första hand att beslutet skulle skjutas till kommunfullmäktige så att vi skulle ta en debatt där och att kommuninnevånarna skulle få lyssna på debatten och våra argument vi röstade om det men förlorade 7-6 där hela alliansen (M,Kd,C,L) röstade emot att det skulle tas till fullmäktige. Både vi från NL och från S argumenterade kring hur tokigt detta beslut är och hur man kan fatta ett beslut på ett så bristfälligt beslutsunderlag, jag sa till och med att även ni som röstar för en nedläggning måste ju medge att detta är ett bristande underlag, den enda som svarade på det var Mats Gerdau som sa att underlaget var tillräckligt för honom iallafall. I övrigt så sa ingen från alliansen något utan meddelade att de skulle lämna in en protokollsanteckning. Mikael Carlsson (Nackalistan) via mejl

Våra barn

är varken boskap
som ska tvingas flytta hur som helst,
eller sardiner
som ska staplas, ju fler desto bättre.

Vi är inte den första, och inte heller den sista för-/skola som läggs ner. Baserat på ett bristfälligt underlag, utan dialog mellan kommunens förtroendevalda majoriteten och berörda föräldrar. I en kommun med bra ekonomi, som växer kraftigt dessutom.

Syftet med vår hemsida är att dokumentera allt möjligt.
Mer fakta, mindre känslor.

Barn, föräldrar, mor- och farföräldrar som kommer till vår förskola, andra förskolor och skolor i kommunen, och över hela Sverige, kommuninvånare, berörda medborgare och massmedia - alla ska kunna komma ihåg att någon kämpade för barnen, sanningen och framtiden. Oavsett resultatet.

🙈🙉🙊

Vi måste göra allt vi kan
för framtiden,
för våra barn,
för er,
för dig
❤️
/ Mamma och Pappa


“Inte en chans”

sa Einar Fransson, produktionsdirektör för Välfärd skola, Nacka till Nacka Värmdö Posten, 2021-02-05.

“Inte en chans” till Hästhagens förskola, på andra sidan vatten från Järla Sjö

Hästhagen, Nacka. Foto: Jim Svanström. Copyright © 2021 Jim Svanström. Redigerad med tillstånd.
Järla Sjö, Nacka. Foto: Jim Svanström. Copyright © 2021 Jim Svanström.
Hästhagen & Järla Sjö, Nacka.
Foto: Jim Svanström. Copyright © 2021 Jim Svanström. Redigerad med tillstånd.

“Inte en chans” att det går runt

Enligt förslaget till beslutet blir den renovering som man anser är nödvändig för dyr i förhållande till det prognostiserade barnantalet. Einar Franson, Produktionsdirektör för Välfärd skola, ser inte en chans att det ska gå runt.

Enligt Välfärd Skolas Verksamhetsstöd ska verksamheten “genom ett proaktivt och kvalitetssäkert arbete bidra till hög måluppfyllelse inom Välfärd skola”.

Välfärd skola vidtog inga åtgärder varken för att öka antalet barn eller för att ha en löpande underhållsplan över tid. Renoveringskostnaderna betraktas som en börda snarare än en investering. Inga alternativa lösningar presenterades.

“Inte en chans” till rättvist process

Underlaget och den politiska processen saknar transparens. Föräldrar, personal och oppositionspolitiker fick veta om förslaget bara en vecka innan verksamhetsutskottet skulle ta beslutet. Tjänsteskrivelsen bifogades inte i utskicket från rektorn. Även tjänsteskrivelsen som anses vara bristfälligt saknar bilagor till de påstående den innehåller.

“Inte en chans” att vara grundlig

Det officiella förslaget till beslutet som har tagits fram av Välfärd skola är bristfälligt på flertal punkter. Huvudargumentet är att den renovering som man anser är nödvändig blir för dyr i förhållande till det prognostiserade barnantalet.

De uppskattade kostnaderna för renoveringen är väldigt grova enligt tjänsteskrivelsen, och det framgår inte vilka renoveringar som är mer eller mindre akuta. Förskolan är helt fungerande idag.

Befolkningsprognosen för Hästhagen saknar ett tydligt sammanhang med tanke på att mer än 40% av barnen idag inte är folkbokförda i området, och det finns ingen information om hur det såg ut historiskt sett i förhållande till antalet barn i förskolan.

“Inte en chans” att välja rätt

Våra barn skulle få en plats i en förskola där det går mer än 100 barn och som är nära ett stort byggarbetsplats. Med andra ord så liknar det inte alls vårt första val. Även antal barn per medarbetare är högre. Kommunens framtida planer för förskolan finns inte med i tjänsteskrivelsen.

Om vi skulle välja en annan förskola som vi anser passar bättre skulle våra barn stå i kön med endast sex månaders varsel. I Nacka är det nästan omöjligt att få en plats där man önskar i bara 6 månader.

“Inte en chans” att påverka

På knappt en vecka är det inte mycket man kan göra för att påverka beslutet. Den förtroendevalda majoriteten har tydligen ingenting emot att ta beslut baserat på bristfälligt underlag.

Att organisera sig och engagera oppositionspolitiker, samt att samla fakta och få tag på alla relevanta handlingar tar sin tid. Nacka kommuns webbsida är inte lätt att navigera. Inte heller lokala tidningar hinner skriva artiklar om kommunens taffliga arbetssätt på en vecka.

“Inte en chans” till dialog

Varken föräldrar eller personal hade fått veta hur det står till ekonomiskt och att verksamheten inte går runt. Vi föräldrar fick informationen via mejl utan bilagor. Inget möte föreslogs med samtliga föräldrar för att ta upp alla argumenten och svara på våra frågor.

Välfärd Skolas ledningen svarar inte på våra mejl om att ordna ett möte.

Ingen i den förtroendevalda majoriteten svarar på våra mejl.

“Inte en chans” att rädda förskolan

Där det finns en vilja finns det en väg.
Det finns alltid en chans.
Det måste finnas en chans i ett demokratiskt samhälle.

Politikernas ställningstagande - välj en flik!

Alliansen. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, 2021-02-03 Mitt i: Nacka vill lägga ned Hästhagens förskola

 • “Det är alltid tråkigt att behöver lägga ned en verksamhet, men på samma sätt som vi bygger ut förskolor när det blir fler barn så måste man också krympa när det blir färre. Just nu byggs flera nya skolor och förskolor runt om i kommunen, nära där barnen bor, och som tur är så är det mer vanligt förekommande än nedläggningar.”

kommentar AN:
Det finns många sätt att försöka bagatellisera ett bristfälligt underlag. Kommunstyrelsens ordförande har hittat ett sätt. Och det är inte den första gången. Historien upprepar sig.
.
Tex Ringgårdens förskolas avvecklades 2018. Förslaget påstod att det fanns för många platser i Saltsjöbaden än vad barnantalet motiverar. Men i 2021, ingen förskola i Saltjsöbaden har plats direkt och många har långa köer, trots att en förskola ökade kapaciteteten. Ringgårdens förskolas lokal var “ett gammalt hus som från början inte var anpassat för förskoleverksamhet”, med en vattenskada och saknade “ett kök som är tillräckligt stort för att tillaga mat till barnen och medarbetare”.
.
Men det var helt ok för Da Vinciförskolan Pärlan (fristående) att ta över, renovera lokalen, göra dem “stora investeringar” och öka förskoleplatserna med 20 st (Ringgårdens förskola hade 23 barn!).
.
Rubrik: Nacka kommun kunde inte fixa en vattenskada, sålde lokalen istället.
På samma sätt kan man sammanfatta Hästhagens förskolas avveckling: Nacka kommun kunde inte slösa bort 1,4 miljoner för en förskoleköks renovering, släckte ljuset istället. Denna sammanfatning är mer sakligt korrekt än deras förslag. Otroligt men sant.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, 2021-02-05 Nacka Värmdö Posten: Deras förskolla kan läggas ner.

 • “Ibland får man helt enkelt bita i det sura äpplet när det inte finns tillräckligt med barn. Ingen tycker väl egentligen att vi ska lägga massa pengar på halvtomma lokaler.”

kommentar AN:
Med all respekt, kommunstyrelsens ordförande förolämpar vår intellekt och välvilja. Föräldrarna och oppositionen svarar med fakta medan han kommunicerar känslor.
.
Det sura äpplet för alla som drabbas är att uppleva faktiskt hur kommunen styrs - falska förevändningar, brist på öppenhet, och ingen dialog. Vi är cirka 105 000 Nackabor (tre av fyra röstberättigade), med cirka 100 kommunfullmäktige. Om alla röstberättigade skulle skicka ett mejl varje år, skulle varje företrädare ha 3 meddelanden varje dag att svara på. 3! Aldrig hade jag skickat ett mejl till en företrädare i mina 10 år i Nacka. Nu fick jag inte ens en bekräftelse, ingenting alls, när en förskoleverksamhet läggs ned och barn drabbas!.*

Karin Teljstedt (KD), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Kristdemokraterna vill tydligt markera att vårt argument för att lägga ner förskolan inte handlar om att enheten är för liten.”
 • “Det måste finnas, och det finns också, små förskolor som håller mycket hög kvalitet.”
 • “Ska kommunen kunna möta människors olika behov så är det helt nödvändigt att det även finns små förskolor, eftersom alla barn varken trivs i eller utvecklas väl i stora grupper.”

kommentar AN:
Men vad är ert argument då?!
.
Sen 2018 har KD röstat för att bifalla alla förslag att lägga ner små förskolor i Nacka, alla med bristfälliga underlag.
.
Enligt Tjänsteskrivelse KFKS 2019/410: Kapacitet Välfärd skola 2019-2020, efter Hästhagens förskola (37 platser) läggs ner kommer det finnas bara Optimus (35 platser) och Älta Gårds (49) som är “små” förskolor. Alla andra har 55+ platser dvs 4+ avdelningar - de är inga små förskolor!
.
Dessutom har Nacka för stora barngrupper enligt Skolverket riktmärken.
I Nacka är 62 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de borde vara.. Under 2019 hade 28 procent av personalen i Nackas förskolor förskollärarexamen. Det är betydligt färre än i riket som helhet (40 procent), enligt Lärarförbundet. Barnen i Nacka har för liten lekyta på förskolegårdarna och alla nya förskolor har betydligt mindre än rekommenderat.
.
Detta vill jag tydligt markera!

Johan Krogh (C), 2021-02-10 Facebook

 • “Mig veterligen finansieras förskolorna av förskolechecken och att huvudanledningen är att det är för få barn.”

kommentar AN:
Fel! Huvudanledningen är att kommunen vill spara pengar på omsorg. Lätt att skriva “för få barn” när även max kapacitet räcker inte. Det finns ingen tvek att Hästhagens förskola skulle avvecklas även med alla 37 platser fulla. Renoveringskosnaderna står kvar och Alliansen skulle påstå att det forfarade inte är hållbart. Inget skulle stoppa dem från att avveckla Hästhagens förskola, även utan renoveringsbehov. Även att underlaget är bristfälligt stoppar inte dem, oavsett om det är rätt att avveckla Hästhagens förskola eller inte.
.
“Höjd kvalitet är vägen framåt för skolorna” skrev Centerpartiet 2018 men de vill lägga ner en av dem bästa förskolor i Nacka, möjligtvis den bästa. Det är inte ok att Socialdemokraterna “vill lägga ned välfungerande skolor”, men det är helt ok för Alliansen.
.
Centerpartiets syn sammanfattat: för att spara några öre per invånare i skatt, och några miljoner per kommun i budget, varje kommunal för-/skola måste ha så många barn som möjligt för att ha en hållbar ekonomi, både för att driva verksamheten men också för att renovera lokalerna. En toppen idé skulle vara att hitta ett bättre namn till Välfärd skola produktionsenhet, anpassad till verkligheten, för välfärd är det inte. ~”En för alla, alla för en!”~


Hans Peters (C) om Ringgårdens förskolas avveckling, 2018-06-04 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Det bör finnas möjligheter även för kommunalt drivna förskolor att bedriva sin verksamhet i mindre enheter. Det är inte alltid det mest optimala med förskolor som har 6-10 avdelningar. Stora förskolor har inte alltid bättre pedagogisk verksamhet, så som framförs i en del sammanhang.”

kommentar AN:
Men vad har ni gjort sen 2018 för att de ska finnas kvar?! C vill bara tjäna poäng precis som KD: påstå att man vill ha små förskolor kvar, utan att nämna att man är helt emot stöd och möjlighet att påverka nedläggningen.

Mats Gerdau (L), Hans Peters (C), Karin Teljstedt (KD), Monica Brohede Tellström (L) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Det är aldrig roligt att behöva lägga ned en skola.”
 • “Oppositionen har inte haft några som helst konkreta förslag på hur man ska vända skolans utveckling”

kommentar AN:
Odugliga kommentarer. Lika värda som att säga “Jorden är rund”. Hur kan man förvänta sig att oppositionen ska komma med “bättre” förslag (dvs “billigare” enligt majoriteten) med riktigt kort varsel?!

Nackalistan

Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-04 via mejl

 • “vi i oppositionen fick reda på detta i tisdags och vi har tidigare inte fått någon information om förskolan i nämnden alls”

Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Grunden för ställningstagandet var det mycket tunna och bristfälliga underlaget.”
 • “Varför har kommunen inte underhållit fastigheten löpande som alla fastighetsägare behöver göra för att slippa att plötsligt ställas inför beslut om nedläggning?”
 • “Vad är det ekonomiska och praktiska underlaget på de mycket höga kostnaderna för t ex renovering av kök och andra ställen?”
 • “Varför har det inte gjorts en löpande underhållsplan av fastigheten över tid?”
 • “Varför får allmänheten och närmast berörd personal, barn och föräldrar inte veta om planen i god tid?”
 • “Varför görs inte insatser i tid så att en uppskattad och älskad förskola får vara kvar?”
 • “Varför gjordes inte insatser i tid av utbildningsförvaltningen för att förbättra läget?”
 • “Hur rimmar förslaget med mångfalds- och öppenhetsprincipen, också vad gäller förskoleverksamheten?”
 • “Sist men inte minst, den demokratiska aspekten i hanteringen av ärendet med tydlighet, transparens, information i tid mm och medborgarens och oppositionspolitikens möjligheter att agera har åsidosatts.”
 • “Nackalistan känner igen mönstret från avvecklingen av Fisksätra skola som gick till på liknande sätt.”

Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-09 via mejl

 • “Vi hade en diskussion där vi från oppositionen ställde en hel del frågor om det undermåliga underlaget, om att man faktiskt inte gjort ett ärligt försök att öka antalet barn på förskolan och hur de renoveringar man pratar om kan bli så dyra, detta är ju något som man borde ha räknat in i hyran sen många år tillbaka för att just undvika sådana här ‘renoveringschocker’.”
 • Inget av majoritetspartierna ställde några frågor.
 • “Vi från oppositionen valde sen att begära votering och där röstade vi och socialdemokraterna emot en nedläggning och M, L, C och Kd röstade för så vi förlorade med 3 röster emot 5. Mp, v och Sd har ingen rösträtt i utskottet.”

Christina Ståldal (Nackalistan), 2021-02-04 via mejl

 • “Tyckte själv när jag läste handlingen att underlaget var bristfälligt. Frågade mig varför kommunen inte hade haft ett löpande underhåll av fastigheten t ex. Och jag vet mycket väl av egen erfarenhet att mindre förskolor ofta är mycket bra för barn, personal o föräldrar.”

Kristina Granlund (Nackalistan), 2021-02-10 Facebook

 • “Självklart ska den här fina förskolan finnas kvar. Den är en del av Hästhagen. Barn är vår framtid och måste få kosta.”

Mikael Carlsson (Nackalistan) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Vi politiker ska kunna lita på riktigheten i tjänstehandlingars objektivitet och fakta som presenteras för att fatta riktiga och väl avvägda beslut. Där slirar man i Nacka mer än en gång.”

Socialdemokraterna

Khashayar Farmanbar (S), 2021-02-03 Mitt i: Nacka vill lägga ned Hästhagens förskola

 • om renoveringssiffrorna: “känns rejält uppblåsta […] 1,4 miljoner kronor motsvarar ett helt nytt villakök för vartenda barn som går där. Renovering kan göras smartare och effektivare och delas upp över tid.”

Gunnel Nyman Gräff (S), 2021-02-11 Facebook

 • “För mångfalden, låt även små förskolor få finnas!”

Socialdemokraterna Nacka, 2021-02-10 nackasossar.se

 • “Även små förskolor ska få plats i Nacka. Vi vill att föräldrar ska kunna välja små förskolor för sina barn. Valfrihet för oss är till för att föräldrar och invånare ska möjlighet att välja, inte att bolagen ska kunna välja bort eller att alternativ inte ska finnas.”

 • “Renoveringssiffrorna är omotiverat höga Nedläggningsbeslutet motiveras med de höga renoveringskostnaderna som beräknas så högt som 5,1 miljoner kronor. Det är omotiverat höga kostnader. Bara kökets renovering påstås kosta 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett nytt helt nytt villa-kök för vartenda barn som går där. Renovering kan göras smartare och effektivare och delas upp över tid.”

 • “Skattesänkningar ska inte finansieras med nedskärningar i skolan. Våra röster på valdagen gör skillnad. Av oss hade Nackaborna inte fått en skattesänkning motsvarande en halv dagens lunch per månad, men vi hade inte heller lagt ner förskolor och skolor.”

 • “Fler förskoleplatser behövs. Redan om några år ökar barnantalet med 42 % enligt kommunens beräkningsunderlag. Sickla är en av de stadsdelar som det byggs allra flest nya bostäder i. När nya bostäder byggs måste även resten av samhället växa. Därför vill vi se en ny inriktning på Nackas stadsplanering med mer utrymme för kultur och idrott. Och det är viktigt att också ha tillgång till förskolor och välfärd i närheten.”

 • “Förskolan är välfungerande. Hästhagens förskola är omtyckt av barn, föräldrar och personal. Den har en trivsam miljö och ligger nära ett naturreservat.”


Khashayar Farmanbar (S) om Skogsgläntans förskolas avveckling, 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Det är viktigt att ärenden som berör nedläggning av verksamhet får adekvat tid att beredas och också beslutas i kommunstyrelsen.”
 • “små enheter är just det som många föräldrar ser som kvalitet.”
 • “Det betyder inte att enheternas storlek per automatik innebär ökad eller minskad kvalitet för barnen. Men den subjektiva bedömningen hos föräldrar utgör också en av många komponenter för känslan av kvalitet.”

kommentar:
Hästhagens förskolas avveckling följer samma mönster med många andrans avvecklingar. Föräldrarna, personalen och oppositionspolitiker fick inte adekvat tid att granska och ifrågasätta förslaget. Fisksätraförskolan fick bara en månads varsel! Sen 2018, det finns inga nya små förskolor i Nacka kommunens planer. De drabbade har aldrig hörts. Ledarna vet bättre, även med bristfälligt underlag, borna borde bara utföra order.

Miljöpartiet

Lisskulla Zayane (MP), 2021-02-15 Facebook

 • “Vi i Miljöpartiet stödjer er till 100 %. Politiskt driver vi bland annat att * satsa på mindre barngrupper i förskolan och har budgeterat för det i vår skuggbudget för kommunen i flera år. * satsa på fler mindre förskolor istället för ett fåtal stora genom att planera så att flera mindre förskolor inom samma geografiska område kan drivas som en större enhet, för att få samma stordriftsfördelar som de större förskolorna. * skapa en rättvisare skola genom att skolornas lokalhyra ersätts i ett separat system vid sidan av skolpengen. Eller att extra pengar för höga lokalkostnader ersätts utöver skolchecken, något som möjliggjorts i och med den förändringen av Skolförordningen som skolminister Gustav Fridolin drev igenom 2018.”

Sidney Holm (MP) om Skogsgläntans förskolas avveckling, 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Nedläggning av skolor är beslut som ofta rör upp känslor och vi anser att föräldrarna bör informeras innan själva beslutet fattas.”
 • “Miljöpartiet önskar också att berörda föräldrar underrättas innan beslut fattas så att olyckliga överraskningsmoment kan undvikas.”

Sidney Holm (MP) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Det är ett underbetyg för kommunen som huvudman och ansvarig för utbildning.”
 • “mycket kritiska till hur kommunikationen skett”
 • “Hur processen gått till och kommunikationen skett till föräldrar och elever som går i skolan idag är återigen ett underbetyg för kommunen.”
 • “En bra, tidig och tydlig dialog med föräldrar är a och o särskilt när det gäller små barn”

Vänsterpartiet

Lisa Rasmussen (V), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Hade jag fått yrka hade jag yrkat bifall till Socialdemokraternas avslagsyrkande och yrkande om att man ska återkomma i ärendet med en plan för renovering av förskolan istället.”
 • “Barnunderlaget är tillfälligt bristfälligt för klara den ekonomi som är beslutad. Men vi vet att det inte kommer att dröja många år innan det kommer att finnas än större behov än bara denna förskola. Det är därför ett dåligt ekonomiskt beslut att lägga ner förskolan.”