Link Search Menu Expand Document

Politikernas ställningstagande

 1. Politikernas ställningstagande
  1. Alliansen. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna
   1. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, 2021-02-03 Mitt i: Nacka vill lägga ned Hästhagens förskola
   2. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, 2021-02-05 Nacka Värmdö Posten: Deras förskolla kan läggas ner.
   3. Karin Teljstedt (KD), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
   4. Johan Krogh (C), 2021-02-10 Facebook
   5. Hans Peters (C) om Ringgårdens förskolas avveckling, 2018-06-04 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen
   6. Mats Gerdau (L), Hans Peters (C), Karin Teljstedt (KD), Monica Brohede Tellström (L) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen
  2. Nackalistan
   1. Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-04 via mejl
   2. Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
   3. Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-09 via mejl
   4. Christina Ståldal (Nackalistan), 2021-02-04 via mejl
   5. Kristina Granlund (Nackalistan), 2021-02-10 Facebook
   6. Mikael Carlsson (Nackalistan) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen
  3. Socialdemokraterna
   1. Khashayar Farmanbar (S), 2021-02-03 Mitt i: Nacka vill lägga ned Hästhagens förskola
   2. Gunnel Nyman Gräff (S), 2021-02-11 Facebook
   3. Socialdemokraterna Nacka, 2021-02-10 nackasossar.se
   4. Khashayar Farmanbar (S) om Skogsgläntans förskolas avveckling, 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
  4. Miljöpartiet
   1. Lisskulla Zayane (MP), 2021-02-15 Facebook
   2. Sidney Holm (MP) om Skogsgläntans förskolas avveckling, 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
   3. Sidney Holm (MP) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen
  5. Vänsterpartiet
   1. Lisa Rasmussen (V), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Alliansen. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, 2021-02-03 Mitt i: Nacka vill lägga ned Hästhagens förskola

 • “Det är alltid tråkigt att behöver lägga ned en verksamhet, men på samma sätt som vi bygger ut förskolor när det blir fler barn så måste man också krympa när det blir färre. Just nu byggs flera nya skolor och förskolor runt om i kommunen, nära där barnen bor, och som tur är så är det mer vanligt förekommande än nedläggningar.”

kommentar AN:
Det finns många sätt att försöka bagatellisera ett bristfälligt underlag. Kommunstyrelsens ordförande har hittat ett sätt. Och det är inte den första gången. Historien upprepar sig.
.
Tex Ringgårdens förskolas avvecklades 2018. Förslaget påstod att det fanns för många platser i Saltsjöbaden än vad barnantalet motiverar. Men i 2021, ingen förskola i Saltjsöbaden har plats direkt och många har långa köer, trots att en förskola ökade kapaciteteten. Ringgårdens förskolas lokal var “ett gammalt hus som från början inte var anpassat för förskoleverksamhet”, med en vattenskada och saknade “ett kök som är tillräckligt stort för att tillaga mat till barnen och medarbetare”.
.
Men det var helt ok för Da Vinciförskolan Pärlan (fristående) att ta över, renovera lokalen, göra dem “stora investeringar” och öka förskoleplatserna med 20 st (Ringgårdens förskola hade 23 barn!).
.
Rubrik: Nacka kommun kunde inte fixa en vattenskada, sålde lokalen istället.
På samma sätt kan man sammanfatta Hästhagens förskolas avveckling: Nacka kommun kunde inte slösa bort 1,4 miljoner för en förskoleköks renovering, släckte ljuset istället. Denna sammanfatning är mer sakligt korrekt än deras förslag. Otroligt men sant.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, 2021-02-05 Nacka Värmdö Posten: Deras förskolla kan läggas ner.

 • “Ibland får man helt enkelt bita i det sura äpplet när det inte finns tillräckligt med barn. Ingen tycker väl egentligen att vi ska lägga massa pengar på halvtomma lokaler.”

kommentar AN:
Med all respekt, kommunstyrelsens ordförande förolämpar vår intellekt och välvilja. Föräldrarna och oppositionen svarar med fakta medan han kommunicerar känslor.
.
Det sura äpplet för alla som drabbas är att uppleva faktiskt hur kommunen styrs - falska förevändningar, brist på öppenhet, och ingen dialog. Vi är cirka 105 000 Nackabor (tre av fyra röstberättigade), med cirka 100 kommunfullmäktige. Om alla röstberättigade skulle skicka ett mejl varje år, skulle varje företrädare ha 3 meddelanden varje dag att svara på. 3! Aldrig hade jag skickat ett mejl till en företrädare i mina 10 år i Nacka. Nu fick jag inte ens en bekräftelse, ingenting alls, när en förskoleverksamhet läggs ned och barn drabbas!.*

Karin Teljstedt (KD), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Kristdemokraterna vill tydligt markera att vårt argument för att lägga ner förskolan inte handlar om att enheten är för liten.”
 • “Det måste finnas, och det finns också, små förskolor som håller mycket hög kvalitet.”
 • “Ska kommunen kunna möta människors olika behov så är det helt nödvändigt att det även finns små förskolor, eftersom alla barn varken trivs i eller utvecklas väl i stora grupper.”

kommentar AN:
Men vad är ert argument då?!
.
Sen 2018 har KD röstat för att bifalla alla förslag att lägga ner små förskolor i Nacka, alla med bristfälliga underlag.
.
Enligt Tjänsteskrivelse KFKS 2019/410: Kapacitet Välfärd skola 2019-2020, efter Hästhagens förskola (37 platser) läggs ner kommer det finnas bara Optimus (35 platser) och Älta Gårds (49) som är “små” förskolor. Alla andra har 55+ platser dvs 4+ avdelningar - de är inga små förskolor!
.
Dessutom har Nacka för stora barngrupper enligt Skolverket riktmärken.
I Nacka är 62 procent av de åldersindelade barngrupperna större än de borde vara.. Under 2019 hade 28 procent av personalen i Nackas förskolor förskollärarexamen. Det är betydligt färre än i riket som helhet (40 procent), enligt Lärarförbundet. Barnen i Nacka har för liten lekyta på förskolegårdarna och alla nya förskolor har betydligt mindre än rekommenderat.
.
Detta vill jag tydligt markera!

Johan Krogh (C), 2021-02-10 Facebook

 • “Mig veterligen finansieras förskolorna av förskolechecken och att huvudanledningen är att det är för få barn.”

kommentar AN:
Fel! Huvudanledningen är att kommunen vill spara pengar på omsorg. Lätt att skriva “för få barn” när även max kapacitet räcker inte. Det finns ingen tvek att Hästhagens förskola skulle avvecklas även med alla 37 platser fulla. Renoveringskosnaderna står kvar och Alliansen skulle påstå att det forfarade inte är hållbart. Inget skulle stoppa dem från att avveckla Hästhagens förskola, även utan renoveringsbehov. Även att underlaget är bristfälligt stoppar inte dem, oavsett om det är rätt att avveckla Hästhagens förskola eller inte.
.
“Höjd kvalitet är vägen framåt för skolorna” skrev Centerpartiet 2018 men de vill lägga ner en av dem bästa förskolor i Nacka, möjligtvis den bästa. Det är inte ok att Socialdemokraterna “vill lägga ned välfungerande skolor”, men det är helt ok för Alliansen.
.
Centerpartiets syn sammanfattat: för att spara några öre per invånare i skatt, och några miljoner per kommun i budget, varje kommunal för-/skola måste ha så många barn som möjligt för att ha en hållbar ekonomi, både för att driva verksamheten men också för att renovera lokalerna. En toppen idé skulle vara att hitta ett bättre namn till Välfärd skola produktionsenhet, anpassad till verkligheten, för välfärd är det inte. ~”En för alla, alla för en!”~


Hans Peters (C) om Ringgårdens förskolas avveckling, 2018-06-04 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Det bör finnas möjligheter även för kommunalt drivna förskolor att bedriva sin verksamhet i mindre enheter. Det är inte alltid det mest optimala med förskolor som har 6-10 avdelningar. Stora förskolor har inte alltid bättre pedagogisk verksamhet, så som framförs i en del sammanhang.”

kommentar AN:
Men vad har ni gjort sen 2018 för att de ska finnas kvar?! C vill bara tjäna poäng precis som KD: påstå att man vill ha små förskolor kvar, utan att nämna att man är helt emot stöd och möjlighet att påverka nedläggningen.

Mats Gerdau (L), Hans Peters (C), Karin Teljstedt (KD), Monica Brohede Tellström (L) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Det är aldrig roligt att behöva lägga ned en skola.”
 • “Oppositionen har inte haft några som helst konkreta förslag på hur man ska vända skolans utveckling”

kommentar AN:
Odugliga kommentarer. Lika värda som att säga “Jorden är rund”. Hur kan man förvänta sig att oppositionen ska komma med “bättre” förslag (dvs “billigare” enligt majoriteten) med riktigt kort varsel?!

Nackalistan

Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-04 via mejl

 • “vi i oppositionen fick reda på detta i tisdags och vi har tidigare inte fått någon information om förskolan i nämnden alls”

Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Grunden för ställningstagandet var det mycket tunna och bristfälliga underlaget.”
 • “Varför har kommunen inte underhållit fastigheten löpande som alla fastighetsägare behöver göra för att slippa att plötsligt ställas inför beslut om nedläggning?”
 • “Vad är det ekonomiska och praktiska underlaget på de mycket höga kostnaderna för t ex renovering av kök och andra ställen?”
 • “Varför har det inte gjorts en löpande underhållsplan av fastigheten över tid?”
 • “Varför får allmänheten och närmast berörd personal, barn och föräldrar inte veta om planen i god tid?”
 • “Varför görs inte insatser i tid så att en uppskattad och älskad förskola får vara kvar?”
 • “Varför gjordes inte insatser i tid av utbildningsförvaltningen för att förbättra läget?”
 • “Hur rimmar förslaget med mångfalds- och öppenhetsprincipen, också vad gäller förskoleverksamheten?”
 • “Sist men inte minst, den demokratiska aspekten i hanteringen av ärendet med tydlighet, transparens, information i tid mm och medborgarens och oppositionspolitikens möjligheter att agera har åsidosatts.”
 • “Nackalistan känner igen mönstret från avvecklingen av Fisksätra skola som gick till på liknande sätt.”

Mikael Carlsson (Nackalistan), 2021-02-09 via mejl

 • “Vi hade en diskussion där vi från oppositionen ställde en hel del frågor om det undermåliga underlaget, om att man faktiskt inte gjort ett ärligt försök att öka antalet barn på förskolan och hur de renoveringar man pratar om kan bli så dyra, detta är ju något som man borde ha räknat in i hyran sen många år tillbaka för att just undvika sådana här ‘renoveringschocker’.”
 • Inget av majoritetspartierna ställde några frågor.
 • “Vi från oppositionen valde sen att begära votering och där röstade vi och socialdemokraterna emot en nedläggning och M, L, C och Kd röstade för så vi förlorade med 3 röster emot 5. Mp, v och Sd har ingen rösträtt i utskottet.”

Christina Ståldal (Nackalistan), 2021-02-04 via mejl

 • “Tyckte själv när jag läste handlingen att underlaget var bristfälligt. Frågade mig varför kommunen inte hade haft ett löpande underhåll av fastigheten t ex. Och jag vet mycket väl av egen erfarenhet att mindre förskolor ofta är mycket bra för barn, personal o föräldrar.”

Kristina Granlund (Nackalistan), 2021-02-10 Facebook

 • “Självklart ska den här fina förskolan finnas kvar. Den är en del av Hästhagen. Barn är vår framtid och måste få kosta.”

Mikael Carlsson (Nackalistan) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Vi politiker ska kunna lita på riktigheten i tjänstehandlingars objektivitet och fakta som presenteras för att fatta riktiga och väl avvägda beslut. Där slirar man i Nacka mer än en gång.”

Socialdemokraterna

Khashayar Farmanbar (S), 2021-02-03 Mitt i: Nacka vill lägga ned Hästhagens förskola

 • om renoveringssiffrorna: “känns rejält uppblåsta […] 1,4 miljoner kronor motsvarar ett helt nytt villakök för vartenda barn som går där. Renovering kan göras smartare och effektivare och delas upp över tid.”

Gunnel Nyman Gräff (S), 2021-02-11 Facebook

 • “För mångfalden, låt även små förskolor få finnas!”

Socialdemokraterna Nacka, 2021-02-10 nackasossar.se

 • “Även små förskolor ska få plats i Nacka. Vi vill att föräldrar ska kunna välja små förskolor för sina barn. Valfrihet för oss är till för att föräldrar och invånare ska möjlighet att välja, inte att bolagen ska kunna välja bort eller att alternativ inte ska finnas.”

 • “Renoveringssiffrorna är omotiverat höga Nedläggningsbeslutet motiveras med de höga renoveringskostnaderna som beräknas så högt som 5,1 miljoner kronor. Det är omotiverat höga kostnader. Bara kökets renovering påstås kosta 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett nytt helt nytt villa-kök för vartenda barn som går där. Renovering kan göras smartare och effektivare och delas upp över tid.”

 • “Skattesänkningar ska inte finansieras med nedskärningar i skolan. Våra röster på valdagen gör skillnad. Av oss hade Nackaborna inte fått en skattesänkning motsvarande en halv dagens lunch per månad, men vi hade inte heller lagt ner förskolor och skolor.”

 • “Fler förskoleplatser behövs. Redan om några år ökar barnantalet med 42 % enligt kommunens beräkningsunderlag. Sickla är en av de stadsdelar som det byggs allra flest nya bostäder i. När nya bostäder byggs måste även resten av samhället växa. Därför vill vi se en ny inriktning på Nackas stadsplanering med mer utrymme för kultur och idrott. Och det är viktigt att också ha tillgång till förskolor och välfärd i närheten.”

 • “Förskolan är välfungerande. Hästhagens förskola är omtyckt av barn, föräldrar och personal. Den har en trivsam miljö och ligger nära ett naturreservat.”


Khashayar Farmanbar (S) om Skogsgläntans förskolas avveckling, 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Det är viktigt att ärenden som berör nedläggning av verksamhet får adekvat tid att beredas och också beslutas i kommunstyrelsen.”
 • “små enheter är just det som många föräldrar ser som kvalitet.”
 • “Det betyder inte att enheternas storlek per automatik innebär ökad eller minskad kvalitet för barnen. Men den subjektiva bedömningen hos föräldrar utgör också en av många komponenter för känslan av kvalitet.”

kommentar:
Hästhagens förskolas avveckling följer samma mönster med många andrans avvecklingar. Föräldrarna, personalen och oppositionspolitiker fick inte adekvat tid att granska och ifrågasätta förslaget. Fisksätraförskolan fick bara en månads varsel! Sen 2018, det finns inga nya små förskolor i Nacka kommunens planer. De drabbade har aldrig hörts. Ledarna vet bättre, även med bristfälligt underlag, borna borde bara utföra order.

Miljöpartiet

Lisskulla Zayane (MP), 2021-02-15 Facebook

 • “Vi i Miljöpartiet stödjer er till 100 %. Politiskt driver vi bland annat att * satsa på mindre barngrupper i förskolan och har budgeterat för det i vår skuggbudget för kommunen i flera år. * satsa på fler mindre förskolor istället för ett fåtal stora genom att planera så att flera mindre förskolor inom samma geografiska område kan drivas som en större enhet, för att få samma stordriftsfördelar som de större förskolorna. * skapa en rättvisare skola genom att skolornas lokalhyra ersätts i ett separat system vid sidan av skolpengen. Eller att extra pengar för höga lokalkostnader ersätts utöver skolchecken, något som möjliggjorts i och med den förändringen av Skolförordningen som skolminister Gustav Fridolin drev igenom 2018.”

Sidney Holm (MP) om Skogsgläntans förskolas avveckling, 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Nedläggning av skolor är beslut som ofta rör upp känslor och vi anser att föräldrarna bör informeras innan själva beslutet fattas.”
 • “Miljöpartiet önskar också att berörda föräldrar underrättas innan beslut fattas så att olyckliga överraskningsmoment kan undvikas.”

Sidney Holm (MP) om Fisksätraskolans förskolas avveckling, 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen

 • “Det är ett underbetyg för kommunen som huvudman och ansvarig för utbildning.”
 • “mycket kritiska till hur kommunikationen skett”
 • “Hur processen gått till och kommunikationen skett till föräldrar och elever som går i skolan idag är återigen ett underbetyg för kommunen.”
 • “En bra, tidig och tydlig dialog med föräldrar är a och o särskilt när det gäller små barn”

Vänsterpartiet

Lisa Rasmussen (V), 2021-02-09 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • “Hade jag fått yrka hade jag yrkat bifall till Socialdemokraternas avslagsyrkande och yrkande om att man ska återkomma i ärendet med en plan för renovering av förskolan istället.”
 • “Barnunderlaget är tillfälligt bristfälligt för klara den ekonomi som är beslutad. Men vi vet att det inte kommer att dröja många år innan det kommer att finnas än större behov än bara denna förskola. Det är därför ett dåligt ekonomiskt beslut att lägga ner förskolan.”