Link Search Menu Expand Document

2019 Nacka, Fisksätraskolan och Fisksätraskolans förskola

Det finns en hel del att säga om Fisksätraskolans och Fisksätraskolans förskolas nedläggning !!!

Jag kan inte gå in på detaljerna just nu, men jag ska försöka göra det inom kort.

Var du engagerad? Är du intresserad att göra det? Nå oss javikan@raddaforskolan.se !

 1. I medierna
 2. Officiella dokument som gäller Fisksätraskolan och Fisksätraskolans förskolas avveckling
  1. 2019-05-13 Tjänsteskrivelse 2019/475: ANedläggning av Fisksätraskolan samt Fisksätraskolans förskola (kopia)
  2. 2019-05-22 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)
  3. 2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)
   1. Tomas Ottosson (V)
   2. Sidney Holm (MP)
   3. Khashayar Farmanbar (S):
   4. Mikael Carlsson (Nackalistan)
   5. Monica Brohede Tellström (L)
   6. Mats Gerdau (L), Hans Peters (C) och Karin Teljstedt (KD)
   7. Esa Pekka Örmä (SD)

I medierna

Officiella dokument som gäller Fisksätraskolan och Fisksätraskolans förskolas avveckling

2019-05-13 Tjänsteskrivelse 2019/475: ANedläggning av Fisksätraskolan samt Fisksätraskolans förskola (kopia)

2019-05-22 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)

 • “Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet bordläggs och behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2019.”

2019-06-03 Sammanträdesprotokoll - Kommunstyrelsen (kopia)

 • Bilaga 1 (kopia)
 • “Tomas Ottosson (V) yrkade att kommunstyrelsen att beslutar att inte lägga ner Fisksätraskolan samt kommunstyrelsen beslutar att göra en satsning på Fisksätraskolan med målsättningen att skolan inom 2 år kan erbjuda årskurs F-9 och har den kvaliteten som gör att Fisksätraeleverna återkommer till skolan så att den fylls.”
 • “Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP) och Mikael Carlsson (NL) att ärendet återremitteras för följande: - Att en tilltänkt skola förbinder sig att följa de kommunala köreglerna. - Att Fisksätra förskola och -skola fortsätter erbjuda undervisning fram till december 2019 för att ge föräldrar och elever åtminstone en anständig chans att utnyttja sin valfrihet.”

Tomas Ottosson (V)

 • “Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för vårt egna förslag till beslut.”

Sidney Holm (MP)

 • “Det är ett underbetyg för kommunen som huvudman och ansvarig för utbildning.”
 • “mycket kritiska till hur kommunikationen skett”
 • “Hur processen gått till och kommunikationen skett till föräldrar och elever som går i skolan idag är återigen ett underbetyg för kommunen.”
 • “En bra, tidig och tydlig dialog med föräldrar är a och o särskilt när det gäller små barn”
 • “Efter beslutet om att lägga ner Fisksätraskolans högstadiedel fyra dagar innan julafton 2011, föreslog Miljöpartiet att nedläggningsbeslut gällande kommunala skolor alltid ska fattas av kommunfullmäktige. På så sett skulle vi förvissa oss om att nedläggningsärenden först får en ordentlig genomlysning, alla partier ges möjlighet att delta i debatten innan beslut fattas, och olyckliga överraskningsmoment för föräldrar och andra som påverkas av besluten undviks.”

Khashayar Farmanbar (S):

 • “Allianspartierna väljer att med en månads varsel lägga ner Fisksätra förskola och skola. Som orsak anges låga resultat och få sökanden.”
 • “väljer allianspartierna att sälja fastigheten, kapitalisera på barnen och hoppas att någon annan ska lösa problem som de skapat.”
 • “Nedläggningsförslaget har arbetats på under lång tid och med stort hemlighetsmakeri.”
 • “För familjerna ställs vardagen på sin ända pga allianspartiernas myglande.”
 • “Föräldrar och elever fick inte veta något när skolvalen skulle göras, trots att allianspolitiker i efterhand erkänt att de planerat detta sedan åtminstone hösten.”
 • “Nu har många skolor inte längre plats. Barnen får kanske plats på förskolor och skolor som ligger åt fel håll när föräldrarna ska lämna och åka vidare till jobbet.”
 • “Att få mycket längre restid till förskolan och skolan gör stor skillnad i vardagen för alla familjer, ännu mer för exempelvis ensamstående eller skiftarbetare.”
 • “Nu splittras klasserna och barnen slits från sin trygga tillvaro med kompisar och lärare med 10 dagars varsel.”
 • “Ingen förälder vill ju att det ska hända deras barn.”
 • “När en förskola i Solsidan skulle läggas ner förra året valdes alliansens politiker att hörsamma föräldrarnas önskemål och skjuta fram nedläggningen 6 månader. I Fisksätra får föräldrarna 4 extra dagar efter massiv klagomål.”
 • “Det är viktigt att alla som vill kan få tillgång till bra skolor i sin närhet. Fristående skolor har egna köer och behöver inte hålla på närhetsprincipen. När ett område helt dräneras på kommunala skolor, som nu sker i Fisksätra, finns ingen garanti att barnen som bor där kan få plats på den nära skolan. Därför vill vi att alla skolor som etableras ska ansluta sig till den kommunala köns regler.”

Mikael Carlsson (Nackalistan)

 • “Skolans öde har inte kunnat hanteras under decennier av den organisation och ledning som Nacka har haft. Att ge föräldrar 10 dagar på sig att välja en ny skola och att få information är synnerligen oförskämt.”
 • “Nackalistans Mikael Carlsson visade med grafer baserade på ny siffror att de argument som finns i tjänstehandlingen inte längre har någon relevans.”
 • “Vi politiker ska kunna lita på riktigheten i tjänstehandlingars objektivitet och fakta som presenteras för att fatta riktiga och väl avvägda beslut. Där slirar man i Nacka mer än en gång.”

Monica Brohede Tellström (L)

 • “Det är aldrig roligt att behöva lägga ned en skola.”

Mats Gerdau (L), Hans Peters (C) och Karin Teljstedt (KD)

 • “Det är aldrig roligt att behöva lägga ned en skola.”
 • “Oppositionen har inte haft några som helst konkreta förslag på hur man ska vända skolans utveckling”
 • “Den (red.anm. oppositionens) bristen på ansvar för både ekonomi och elevernas utbildning är förödande.”

Esa Pekka Örmä (SD)

 • “Sverigedemokraterna anser att det är bra att kommunen försöker lösa situationen”
 • “Det som är tråkigt är att trots att situationen har varit känd länge har ingenting gjorts – men bättre sent än inte alls.”