Link Search Menu Expand Document

“Inte en chans”

sa Einar Fransson, produktionsdirektör för Välfärd skola, Nacka till Nacka Värmdö Posten, 2021-02-05.

“Inte en chans” till Hästhagens förskola, på andra sidan vatten från Järla Sjö

Hästhagen, Nacka. Foto: Jim Svanström. Copyright © 2021 Jim Svanström. Redigerad med tillstånd.
Järla Sjö, Nacka. Foto: Jim Svanström. Copyright © 2021 Jim Svanström.
Hästhagen & Järla Sjö, Nacka.
Foto: Jim Svanström. Copyright © 2021 Jim Svanström. Redigerad med tillstånd.

“Inte en chans” att det går runt

Enligt förslaget till beslutet blir den renovering som man anser är nödvändig för dyr i förhållande till det prognostiserade barnantalet. Einar Franson, Produktionsdirektör för Välfärd skola, ser inte en chans att det ska gå runt.

Enligt Välfärd Skolas Verksamhetsstöd ska verksamheten “genom ett proaktivt och kvalitetssäkert arbete bidra till hög måluppfyllelse inom Välfärd skola”.

Välfärd skola vidtog inga åtgärder varken för att öka antalet barn eller för att ha en löpande underhållsplan över tid. Renoveringskostnaderna betraktas som en börda snarare än en investering. Inga alternativa lösningar presenterades.

“Inte en chans” till rättvist process

Underlaget och den politiska processen saknar transparens. Föräldrar, personal och oppositionspolitiker fick veta om förslaget bara en vecka innan verksamhetsutskottet skulle ta beslutet. Tjänsteskrivelsen bifogades inte i utskicket från rektorn. Även tjänsteskrivelsen som anses vara bristfälligt saknar bilagor till de påstående den innehåller.

“Inte en chans” att vara grundlig

Det officiella förslaget till beslutet som har tagits fram av Välfärd skola är bristfälligt på flertal punkter. Huvudargumentet är att den renovering som man anser är nödvändig blir för dyr i förhållande till det prognostiserade barnantalet.

De uppskattade kostnaderna för renoveringen är väldigt grova enligt tjänsteskrivelsen, och det framgår inte vilka renoveringar som är mer eller mindre akuta. Förskolan är helt fungerande idag.

Befolkningsprognosen för Hästhagen saknar ett tydligt sammanhang med tanke på att mer än 40% av barnen idag inte är folkbokförda i området, och det finns ingen information om hur det såg ut historiskt sett i förhållande till antalet barn i förskolan.

“Inte en chans” att välja rätt

Våra barn skulle få en plats i en förskola där det går mer än 100 barn och som är nära ett stort byggarbetsplats. Med andra ord så liknar det inte alls vårt första val. Även antal barn per medarbetare är högre. Kommunens framtida planer för förskolan finns inte med i tjänsteskrivelsen.

Om vi skulle välja en annan förskola som vi anser passar bättre skulle våra barn stå i kön med endast sex månaders varsel. I Nacka är det nästan omöjligt att få en plats där man önskar i bara 6 månader.

“Inte en chans” att påverka

På knappt en vecka är det inte mycket man kan göra för att påverka beslutet. Den förtroendevalda majoriteten har tydligen ingenting emot att ta beslut baserat på bristfälligt underlag.

Att organisera sig och engagera oppositionspolitiker, samt att samla fakta och få tag på alla relevanta handlingar tar sin tid. Nacka kommuns webbsida är inte lätt att navigera. Inte heller lokala tidningar hinner skriva artiklar om kommunens taffliga arbetssätt på en vecka.

“Inte en chans” till dialog

Varken föräldrar eller personal hade fått veta hur det står till ekonomiskt och att verksamheten inte går runt. Vi föräldrar fick informationen via mejl utan bilagor. Inget möte föreslogs med samtliga föräldrar för att ta upp alla argumenten och svara på våra frågor.

Välfärd Skolas ledningen svarar inte på våra mejl om att ordna ett möte.

Ingen i den förtroendevalda majoriteten svarar på våra mejl.

“Inte en chans” att rädda förskolan

Där det finns en vilja finns det en väg.
Det finns alltid en chans.
Det måste finnas en chans i ett demokratiskt samhälle.