Link Search Menu Expand Document

Officiella dokument som gäller Hästhagens förskola och sin enhet (Condorens förskolor)

2018-03-20 Tjänsteskrivelse KFKS 2017/457: Årsbokslut Välfärd skola 2017 (kopia)

  • Bilaga 1 (kopia)
  • Utfall mot budget 2017: 923 Condorens förskolor - “Utfall 2017: 431 000” med “Budget 2017: 0”

2019-04-23/2019-05-14 Tjänsteskrivelse KFKS 2019/410: Kapacitet Välfärd skola 2019-2020 (kopia)

  • Av tabellen nedan framgå Kapacitet på förskolor, april 2019: Hästhagen - “Faktiskt barnantal i dag: 32” med “Maxantal förskoleplatser: 37”

2019-02-13 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/373: Årsbokslut Välfärd skola 2018 (kopia)

  • Bilaga 1 (kopia)
  • Utfall mot budget 2018: 923 Condorens förskolor - “Utfall 2018: -898 000” med “Budget 2018: 0”

2020-03-04 Tjänsteskrivelse KFKS 2018/1127: Årsbokslut 2019 för Välfärd skola 2019 (kopia)

  • Bilaga 1 (kopia)
  • Utfall mot budget 2019: 923 Condorens förskolor - “Utfall 2019: -425 000” med “Budget 2019: -500 000”