Link Search Menu Expand Document

2021 Värmdö

Det finns en hel del att säga om Värmdö och nedläggningar av för-/skolor !!!

Jag kan inte gå in på detaljerna just nu, men jag ska försöka göra det inom kort. Är du intresserad att göra det? Nå oss javikan@raddaforskolan.se !

  • https://www.facebook.com/varmdosforaldrar/
  • https://www.facebook.com/groups/310402232390857/
  • https://www.facebook.com/groups/334171078011648/
  • https://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/forskola-laggs-ner-efter-ett-ar
  • https://etidning.nvp.se/shared/spread/nvp-varmdo-2021-02-09-p8-9/cjrqWQzd
  • https://etidning.nvp.se/shared/spread/nvp-varmdo-2020-10-13-p12-13/obdHpVKJ
  • https://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/foraldrar-i-protestmote-mot-nedlaggning
  • https://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/manifestation-mot-skolnedlaggningar
  • https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/varmdoforaldrar-respektera-folkinitiativet
  • https://etidning.nvp.se/shared/spread/nvp-varmdo-2020-10-20-p4-5/WClfBsv-