Link Search Menu Expand Document

2019 Nacka, Naturskolan

Det finns en hel del att säga om Naturskolans nedläggning !!!

Jag kan inte gå in på detaljerna just nu, men jag ska försöka göra det inom kort.

Var du engagerad? Är du intresserad att göra det? Nå oss javikan@raddaforskolan.se !

 1. I medierna
 2. Officiella dokument som gäller Naturskolans avveckling
 3. Officiella dokument som gäller utredning av en mobil naturskola
 4. Officiella dokument som gäller behållning av Naturskolan

I medierna

 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2020/01/inte-hallbart-om-naturskolan
 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2020/02/riv-upp-beslutet–om-naturskolan
 • https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Insandare/starta-en-ny-naturskola
 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2020/01/namninsamling-till-stod-for-naturskolan
 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2020/03/vi-kraver-att-naturskolan-blir-kvar
 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2019/12/hotet-blir-verklighet–naturskolan-laggs-ner
 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2020/01/mobil-naturskola-bra–som-komplement
 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2020/05/mobil-naturskola-inget-alternativ
 • https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2020/06/nl-svarar-c-svar-direkt-varfor-sla-mot-en-mojlig-samarbetspart
 • https://www.mitti.se/nyheter/naturskolan-laggs-ner-en-mobil-variant-kan-inforas/lmtam!7738513/
 • https://www.mitti.se/nyheter/naturskolans-pedagoger-om-nedlaggning-oerhort-sorgligt/lmtan!7741925/
 • https://www.mitti.se/nyheter/over-tusen-personer-har-skrivit-pa-for-att-radda-naturskolan/lmtai!7717189/
 • https://www.mitti.se/nyheter/over-tusen-personer-har-skrivit-pa-for-att-radda-naturskolan/lmtai!7717189/
 • https://www.mitti.se/nyheter/gerdau-om-naturskolan-vi-far-se-var-vi-landar/lmtaj!7726289/
 • https://www.mitti.se/nyheter/gerdau-om-naturskolan-vi-far-se-var-vi-landar/lmtaj!7726289/
 • https://www.mitti.se/nyheter/miljopartiet-sa-kan-naturskolan-raddas/lmtcC!8290991/

Officiella dokument som gäller Naturskolans avveckling

 • 2019-12-17 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2019/2019-12-17/06_Avveckling_Naturskolan/06a_Avveckling_Naturskolan_tjskr.pdf
 • 2019-12-17 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2019/2019-12-17/00_Protokoll_KSVU_2019-12-17.pdf

Officiella dokument som gäller utredning av en mobil naturskola

 • 2020-04-28 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-04-28/07_Utredning_mobil_naturskola/07a_Utredning_mobil_naturskola_tjskr.pdf
 • 2020-04-28 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-04-28/08_Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan/08a_Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan_tjskr.pdf
 • 2020-04-28 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-04-28/08Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan/08b_Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan(S).pdf
 • 2020-04-28 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-04-28/08_Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan/~$tion_Bevara_Naturskolan_tjskr.docx
 • 2020-04-28 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-04-28/00_Protokoll_KSVU_2020-04-28.pdf

 • 2020-05-19 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-05-19/06Utredning_mobil_naturskola/06a_KSVU_2020-04-28§24_ärendet_bordlades.pdf
 • 2020-05-19 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-05-19/06_Utredning_mobil_naturskola/06b_Utredning_mobil_naturskola_tjskr.pdf

Officiella dokument som gäller behållning av Naturskolan

 • 2020-05-19 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-05-19/07Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan/07a_KSVU_2020-04-28§25_ärendet_bordlades.pdf
 • 2020-05-19 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-05-19/07_Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan/07b_Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan_tjskr.pdf
 • 2020-05-19 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-05-19/07Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan/07c_Motion_Behåll_och_utveckla_Naturskolan(S).pdf
 • 2020-05-19 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-05-19/00_Protokoll_KSVU_2020-05-19.pdf

 • 2020-09-22 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-09-22/10_Motion_Låt_Naturskolan_fortsätta/10a_tjskr_Motion_Låt_Naturskolan_fortsätta.pdf
 • 2020-09-22 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-09-22/10Motion_Låt_Naturskolan_fortsätta/10b_Bilaga1_Motion_Låt_Naturskolan_fortsätta(MP).pdf
 • 2020-09-22 https://handlingar.nacka.se/handlingar/Kommunstyrelsens_verksamhetsutskot/2020/2020-09-22/00_Protokoll_KSVU_2020-09-22.pdf